Banner depicting a group of individuals that participated in the on site visit in Copenhagen, Denmark

Dejavnosti

V okviru projekta Premagovanje ovir pri cepljenju se za dosego ciljev izvajajo naslednje dejavnosti: omogočanje strokovnjakom za javno zdravje izmenjavo znanja in izkušenj z medsebojnimi obiski, izvajanje pilotnih projektov, ki temeljijo na skupnih praksah, ter oblikovanje priporočil. V nadaljevanju je na voljo pregled rezultatov projektnih dejavnosti.

Pomembni viri

Pomembni viri
Poiščite ustrezne nacionalne vire in vire na ravni EU, ki se uporabljajo v okviru projekta »Premagovanje ovir pri cepljenju«.