Banner depicting a group of individuals that participated in the on site visit in Copenhagen, Denmark

Gníomhaíochtaí

Sa tionscadal, Constaicí in aghaidh Vacsaínithe a Shárú déantar na gníomhaíochtaí seo a leanas sa tionscadal chun a chuid spriocanna a bhaint amach: gairmithe sláinte poiblí a chumasú chun eolas agus taithí a mhalartú le linn cuairteanna ar an láthair, tionscadail a phíolótú bunaithe ar chomhchleachtais agus moltaí a fhorbairt. Féach torthaí ar ghníomhaíochtaí tionscadal anseo.

Foinsí ábhartha

Foinsí ábhartha
Aimsigh acmhainní ábhartha náisiúnta agus acmhainní ábhartha ar leibhéal an Aontais Eorpaigh a úsáideadh mar chuid den tionscadal ‘Constaicí ar Vacsaíniú a Shárú’.