Banner depicting a group of individuals that participated in the on site visit in Copenhagen, Denmark

Działania

W ramach projektu zatytułowanego Overcoming Obstacles to Vaccination (Przezwyciężanie przeszkód na drodze do szczepień) realizowane są następujące działania w dążeniu do osiągnięcia jego celów: umożliwianie specjalistom ds. zdrowia publicznego wymiany wiedzy i doświadczeń podczas wizyt terenowych, projekty pilotażowe oparte na wspólnych praktykach działania oraz opracowywanie zaleceń. Tutaj można zapoznać się z wynikami działań prowadzonych w ramach projektu.

Źródła

Źródła
Znajdziesz tutaj wszystkie istotne źródła krajowe i unijne wykorzystywane w ramach programu „Bariery dla szczepień”.