about us

Zastrzeżenia prawne

Kantar Public i jego wykonawcy w ramach konsorcjum, w skład którego wchodzi Europejskie Stowarzyszenie Zarządzania Służbą Zdrowia (EHMA), Fundacja Promocji Zdrowia i Badań Biomedycznych w Walencji (Fisabio), ifok, Europejska Akademia Pediatrii (EAP) i Sieć Regionów Europejskich na rzecz Ochrony Zdrowia (EUREGHA) prowadzą tę stronę internetową w imieniu Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Cyfryzacji (HaDEA) w celu zapewnienia publicznego dostępu do informacji dotyczących projektu „Pokonywanie barier dla szczepień”.