about us

Omejitev odgovornosti

Družba Kantar Public in njeni izvajalci, združeni v konzorciju, ki vključuje Evropsko zvezo za upravljanje v zdravstvu (EHMA), Fundacijo za promocijo zdravja in biomedicinskih raziskav regije Valencia (Fisabio), družbo ifok, Evropsko akademijo za pediatrijo (EAP) in Evropske regionalne in lokalne zdravstvene organe (EUREGHA), vzdržujejo to spletno mesto v imenu Evropske izvajalske agencije za zdravje in digitalno tehnologijo (HaDEA) z namenom izboljšanja dostopa javnosti do informacij v zvezi s projektom »Premagovanje ovir pri cepljenju«.