Banner depicting a group of individuals that participated in the on site visit in Copenhagen, Denmark

Aktiviteter

Under projektet Overcoming Obstacles to Vaccination gennemføres følgende aktiviteter som en del af projektets mål: Sundhedsfaglige personer får mulighed for at udveksle viden og erfaringer gennem fysiske besøg, gennemførelse af pilotprojekter om fælles praksis og udarbejdelse af anbefalinger. Læs om resultaterne af projektaktiviteterne her.

Relevante kilder

Relevante kilder
Relevant materiale på nationalt niveau og EU-niveau, der indgår i projektet Overcoming Obstacles to Vaccination.