Banner depicting a group of individuals that participated in the on site visit in Copenhagen, Denmark

Verksamheter

Inom ramen för projektet Att övervinna hinder för vaccination genomförs följande verksamheter i syfte att uppnå projektets mål: man möjliggör för yrkesverksamma inom folkhälsa att utbyta kunskap och erfarenheter under platsbesök, leder projekt på grundval av gemensam praxis samt utarbetar rekommendationer. Se resultaten av projektverksamheterna här.

Relevanta källor

Relevanta källor
Hitta relevanta nationella och EU-övergripande resurser som använts som en del av projektet ”Övervinna hinder för vaccination”.