Close up photo of hands applying a band aid after vaccination

Om

Oavsett om du söker information om och resultat från de senaste projekten eller undersöker bra metoder för att övervinna hinder för vaccination är den här webbplatsen en kunskapskälla för att bättre förstå vaccinationspraxis och -beteenden i EU:s medlemsstater.